กฎระเบียบและข้อวัตรปฏิบัติ

คอร์สกรรมฐาน 9 วัน

วัดมเหยงคณ์ .พระนครศรีอยุธยา

ก่อนที่ท่านจะกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม

กรุณาอ่านกฎระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติของผู้เข้าอบรมให้จบก่อน

หากท่านคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้ กรุณางดสมัคร

1. ผู้สมัครเข้ารับการอบรม จะต้องอยู่ปฏิบัติจนครบตามเวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ ไม่ยกเลิกกลางคัน


2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง สำรวมวาจา ไม่พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน และบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกับ พระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐาน และพี่เลี้ยง เท่านั้น ไม่ติดต่อญาติ หรือ เพื่อนที่มาเยี่ยม ระหว่างเข้ารับการอบรม ทางวัดจะเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และจะคืนให้วันกลับ


3. ผู้เข้ารับการอบรมถือศีล 8 ต้องงดการประดับตกแต่งร่างกาย เช่น แต่งหน้า ทาแป้ง ทาปาก ทาเล็บ ถอดเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สายสร้อย แหวน ต่างหู ทุกชนิด เว้นอาหารในเวลาวิกาล เครื่องดื่มประเภท ไมโล โอวัลติน ไวตามิลค์ และนมทุกชนิด จัดเป็นอาหาร ไม่รับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวัน (12.00น.) จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ อนุโลมยามเจ็บป่วย สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพให้ถืออาชีวัฏฐมกศีล (ทานอาหารมื้อเย็นได้) โดยให้แจ้งขออนุญาต เป็นรายบุคคล (การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ ให้นั่งรับประทาน ไม่ยืนดื่มน้ำ)


4. การแต่งกาย เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและสถานที่ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายดังนี้

สุภาพบุรุษ ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา หรือสวมเสื้อ และกางเกงสุภาพสีขาว ไม่สวมกางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน และไม่คาดผ้าขาวม้า

สุภาพสตรี ใช้ชุดนักบวชเนกขัมภาวนา ผ้าถุง เสื้อแขนสามส่วน ผ้าสไบสีขาว หรือเสื้อผ้าสุภาพสีขาว ถ้าผมยาวควรรวบขึ้นให้ เรียบร้อย ถ้าทาเล็บ ต้องล้างออกให้หมด


5.ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องไม่ออกนอกเขตวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต ระหว่างการเข้าอบรมจะต้องแยกกันปฏิบัติตามลำพังในบริเวณที่กำหนด โดยเจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรทำเสียงดัง จะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังปฏิบัติ เช่น เดินลากรองเท้าให้เกิดเสียงดัง และไม่ควรใช้ถุงพลาสติกที่มีเสียงดัง


6. เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ช่วยเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกุฏิ แยกสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น ปลอกหมอน เสื่อ ผ้าพลาสติกรองนั่ง ไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ ช่วยทำความสะอาดกุฏิให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมคืนกุญแจกุฏิ และป้ายชื่อให้กับพี่เลี้ยง

7.ถ้าผู้ปฏิบัติไม่สามารถมาเข้าปฏิบัติตามกำหนดได้ ต้องแจ้งยกเลิกให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน มิฉะนั้นจะ ถูกตัดสิทธิ์การเข้าปฏิบัติกรรมฐานในปีนั้นๆ (วัดให้เข้าปฏิบัติได้ปีละ 1 ครั้ง )


ของใช้ที่ต้องเตรียมมาเอง

 1. เตรียมเสื้อผ้ามาให้พอผลัดเปลี่ยนสวมใส่ แต่ก็สามารถซักและตากในที่พักตนเองเท่าที่จำเป็น หรือส่งซักได้โดยจะมีร้านที่รับจ้างซักผ้า มารับผ้าทุกวัน (ราคาชิ้นละ 10 บาท เก็บเงินค่าซักวันสุดท้าย)

 2. เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น สบู่, แชมพู, หวี, แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, กระดาษชำระ, ร่ม, ผ้าห่ม, ไฟฉาย,
  นาฬิกาปลุก,ยาทากันยุง อุปกรณ์ที่ใช้ในการโกนหนวด หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอลล์แบบพกพา
  (ยกเว้นที่นอน เสื่อ หมอน ผ้าพลาสติกรองนั่ง ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)

 3. ยาประจำตัวสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว


ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากประสงค์จะทำบุญ ก็บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
หลักฐานการสมัคร

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อบันทึกเข้าระบบการรับสมัคร


หลักเกณฑ์การรับสมัคร

 • รับสมัครเฉพาะผู้มีความตั้งใจจริง ๆ ที่จะอบรมเจริญสติปัญญา เท่านั้น

 • รับรุ่นละ 100 ท่าน ทั้งชาย – หญิง ( 60 ท่านแรกจะได้พักกุฏิเดี่ยว ที่เหลือจะได้พักที่พักรวม)

 • คนใหม่ คือ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือ ผู้ที่เคยเข้าแล้ว 1 ครั้ง คอร์ส 7 วันขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ให้สมัครเข้ารอบ คนใหม่

 • คนเก่า คือ ผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วัน มาแล้ว 2 ครั้ง ขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ หมายรวมถึงเคยปฏิบัติที่สาขา หรือที่อื่น ๆ ด้วย ก็ให้นับเป็นคนเก่า และให้สมัครเข้ารอบ คนเก่า

 • คนเก่าพิเศษ คือ ผู้ที่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส 7 วัน มาแล้ว 5 ครั้งขึ้นไป ที่มีพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ หมายรวมถึงเคยปฏิบัติที่สาขา หรือที่อื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน และผ่านสภาวะธรรมระดับเบื้องต้น อาทิ บัญญัติ ปรมัตถ์ สมถะ วิปัสสนา จิตและอารมณ์ สติปัฏฐานแบบทั่วไปและเจาะจง ปิติ นิวรณ์ ผู้รู้ ผู้ถูกรู้

 • สมัครเข้าปฏิบัติที่วัดมเหยงคณ์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งคนใหม่ คนเก่า และคนเก่าพิเศษ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมาก เพื่อเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกัน แต่ท่านสามารถ สมัครเข้าคอร์สสั้น 3 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และอยู่ติดต่อกันได้ 2-3 คอร์ส หรือสมัครเข้าคอร์สกรรมฐานตามสาขา ได้ทุกสาขา

 • กรุณาอ่านระเบียบการให้เข้าใจเมื่อยอมรับว่า สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ จึงค่อยกรอกใบสมัคร


วันเปิดคอร์สการอบรม

 • ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ เวลา 7.00 – 8.30 น.

 • ปฐมนิเทศ เวลา 9.00 น.

 • พิธีเข้ากรรมฐาน เวลา 10.00 น.

วันปิดอบรม

 • พิธีออกกรรมฐาน เวลา 10.00 – 11.00 น.

หมายเหตุ

 • ต้องไปให้ทันเวลาตามที่กำหนดในวันเปิดอบรม

 • หลังจากเข้ากรรมฐานแล้วให้ปฏิบัติตามกำหนดการประจำวัน

 • เวลานอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ให้แยกย้ายกันปฏิบัติฯ ตามลำพัง เจริญสติอยู่ตลอดเวลา

 • ต้องส่งอารมณ์การปฏิบัติกับพระอาจารย์โดยบอกถึงวิธีการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้กำหนดการแต่ละวันในช่วงการอบรมฯ


วันเปิดการอบรม

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐ น. ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

.๐ - ๑๐.๐ น. ปฐมนิเทศ (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน (ณ หออบรมวิปัสสนา) โดย พระภาวนาเขมคุณ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม นั่งภาวนาฟังเสียงตามสาย (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ (ณ ธรรมศาลา เขตกรรมฐาน)

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก สรีระกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. นั่งสมาธิ รอบสระมุจลินท์

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งปฏิบัติกรรมฐาน

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม ภารกิจส่วนตัว

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐-๖๐ นาที)


กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ (ณ ดาดฟ้าถ้ำวิมุตติสุข)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัวอย่างมีสติ

๐๙.๐๐​ - ๑๑.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ (ในเขตกรรมฐาน)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารอย่างมีสติ (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว - ปฏิบัติอยู่ตามลำพัง

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ (ภายในเขตกรรมฐาน)

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ อย่างมีสติ

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พักอาศัย สรีรกิจอย่างรู้สึกตัว

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ส่งอารมณ์กรรมฐาน (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม - ภารกิจส่วนตัว

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. นั่งภาวนา (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก เตรียมตัวพักผ่อน (นั่งสมาธิ – แผ่เมตตา ก่อนนอน ๓๐ - ๖๐ นาที)


หมายเหตุ ก่อนวันปิดคอร์ส

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. พี่เลี้ยงนำเข้าไปปฏิบัติที่โบราณสถาน


กำหนดการวันปิดอบรม

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว เจริญสติปัฏฐานอยู่ตามลำพัง

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. นั่งภาวนา (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. พี่เลี้ยงนำไปตักบาตรพระสงฆ์ (ณ ข้างโบราณสถาน)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. นำบัตรติดหน้าอกและกุญแจ มาแลกโทรศัพท์คืน (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เปิดใจ แสดงความรู้สึก (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีปิดอบรม (ณ หออบรมวิปัสสนา)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร (ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น ๑)

๑๒.๐๐ น. ทำความสะอาดกุฏิที่พัก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง พี่เลี้ยงจะแจ้งให้ทราบเป็นช่วงๆ ไป


 • งดการพูดคุย งดการใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด.

 • เจริญสติ อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไป


การแต่งกายที่ถูกต้องและกริยาที่ไม่ควรทำ สำหรับนักปฏิบัติฯ


หากสนใจเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

สอบถามได้ทาง line "วิปัสสนาวิชชาลัย" คลิก add line

คอร์สเดือน พฤศจิกายน 65 (คนใหม่) ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์สเดือน ธันวาคม 65 (คนเก่า) 17-25 ธ.ค.

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. เวลา 08.30 ทาง line "วิปัสสนาวิชชาลัย"

สอบถามได้ที่ 0957029959

ชมภาพบรรยากาศของ คอร์สปฏิบัติฯ ที่ผ่านมา ได้ที่ คลิก