คำถามที่พบบ่อยสำหรับ

ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติฯ ในวัดมเหยงคณ์

ตอบ  ผู้ปฏิบัติฯต้องมาถึงวัดไม่เกิน 08.30 น.ของวันแรก (เปิดลงทะเบียน 07.00-08.30น.)

 เพื่อลงทะเบียน, ฝากโทรศัพท์, เข้าที่พัก  ผู้ที่มาสายไม่ทันเข้ารับการปฐมนิเทศน์และพิธีรับกรรมฐาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติฯ


ตอบ   ผู้ปฏิบัติฯ ต้องอยู่ครบตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่สามารถเข้าหลังเวลา หรือออกก่อนเวลาที่กำหนดได้ 

 โปรดจัดการการงานและธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าปฏิบัติฯ จะได้ลดความกังวลต่างๆ 


ตอบ  ทางสถาบันฯ ไม่รับผู้ที่ไม่ได้สมัครฯมาล่วงหน้าให้เข้าปฏฺบัติฯ เนื่องจากต้องการจำกัดจำนวนคนให้เหมาะสมกับสถานที่ บุคคลากร และการเตรียมอาหาร 


ตอบ สมัครได้ทางระบบการสมัคร  https://activity.watmahaeyong.or.th/

หากพบปัญหาการสมัครติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันฯได้ที่ โทร. 0809071543


ตอบ  ผู้ปฏิบัติฯที่มีความจำเป็น เช่นเป็นโรคประจำตัว หรือต้องทานยาหลังอาหารช่วงเย็น 

สามารถแจ้งความจำนงได้ตอนลงทะเบียนในวันแรกของการปฏิบัติฯ เพื่อขอรับอาหารเย็นได้


ตอบ  ผู้ปฏิบัติฯสามารถให้เบอร์โทรฯเจ้าหน้าที่วัดไว้กับญาติได้ก่อนเข้าปฏิบัติ  เผื่อกรณีจำเป็นเร่งด่วน เบอร์โทรฯ 0809071543


ตอบ  อาหารมีทั้งมังสวิรัติและปรกติ ทั้งเช้าและเพล  (คอร์สยาว เป็นอาหารมังสวิรัติทุกมื้อ)


ตอบ มีเก้าอี้และเสื่อ หรืออาสนะเตรียมให้เพียงพอสำหรับทุกท่าน


ตอบ หากไม่มีชุดปฏิบัติฯ ทางวัดฯมีให้ยืมท่านละสองชุด หรืออาจจะซื้อเป็นของตัวเองได้ที่ร้านค้าสวัสดิการของวัดฯ


ตอบ สามารถยกเลิกได้ที่    https://activity.watmahaeyong.or.th/   

หากผู้สมัครฯไม่สามารถมาได้ โปรดรีบยกเลิกเร็วที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้าปฏิบัติฯแทน


      ตอบ ตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ที่สมัครเลย  


ตอบ  ช่วงระหว่างการปฏิบัติ จะเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาการปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้ ซึ่งอาจจะสอบถามความเหมาะสมกับทางพี่เลี้ยง


      ตอบ  เฉพาะผู้ปฏิบัติคอร์สสั้นสามารถซื้อของใช้,อาหาร เครื่องดื่มที่ร้านค้าสวัสดิการของวัดฯ ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด  เช่น 11.00-13.00 น.

ส่วนคอร์สยาวให้ซื้อได้ก่อนปฐมนิเทศน์ในวันแรกเท่านั้น ระหว่างการปฏิบัติในคอร์สยาว ไม่อนุญาตให้ออกมาซื้อของ หากมีความจำเป็นให้ติดต่อพี่เลี้ยงเท่านั้น 

 ตอบ  ชุดปฏิบัติธรรม​ (หากไม่มีามารถยืม หรือซื้อที่วัดฯได้) 

         ผ้าห่ม, ปลอกหมอน(ถ้ามี) , ผ้าเช็ดตัว , เสื้อผ้าเปลี่ยนสำหรับนอนแบบสุภาพ, 

         ของใช้ส่วนตัวต่างๆ พวกสบู่ แปรง ยาสีฟัน เป็นต้น,

         ยาสำหรับโรคประจำตัว (ทางวัดฯมียาสามัญประจำบ้านให้)

บัตร ปชช. สำหรับลงทะเบียน 


คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมสำหรับคอร์สฯยาว 7-8วัน


ตอบ เนื่องจากห้องพักเดี่ยวมีจำกัด ผู้สมัครลำดับที่ 1-60 ซึ่งจะมีสถานะการสมัคร "ปกติ" จะได้เข้าอบรมทุกท่าน  

ส่วนลำดับถัดไปจะมีสถานะ "สำรอง" ต้องเป็นผู้สำรอง    กรณีที่มีผู้สมัครฯได้แล้วยกเลิก จะมีการเลื่อนลำดับโดยอัตโนมัคิ


2 . เป็น "สำรอง" ต้องทำอย่างไร 

ตอบ สามารถตรวจสอบสถานะใหม่ได้เรื่อยๆ   ถ้ามีท่านอื่นยกเลิก จะเลื่อนลำดับการสมัครขึ้นไป 


3. สมัครแล้วไม่ปรากฎชื่อขึ้นในระบบ จะต้องทำอย่างไร 

ตอบ เกิดจากท่านเคยมีชื่อในการสมัครไว้แล้ว  แต่ยังไม่ได้เข้าอบรม  ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0957029959


4. ขอจองพักในกุฎิ  ได้หรือไม่

ตอบ เพื่อความเสมอภาคทุกท่าน  ทางวัดฯจะจัดลำดับแรกๆของการสมัครให้เข้าพักกุฏิก่อน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมเรื่องแยกส่วน ชาย-หญิง ควบคู่ไปด้วย จึงไม่มีการให้จองพักในกุฏิ