อัลบั้มรูปคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน

อัลบั้มฯ เดือนเมษายน 65