อัลบั้มรูปคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน

อัลบั้มฯ เดือนกุมภาพันธ์ 67

67/02/05-08

https://photos.app.goo.gl/ZGexS6PMBduvdzNi9


67/02/09-11

https://photos.app.goo.gl/4nYkZRReX5K6avms567/02/12-15

https://photos.app.goo.gl/FfYd86neLaDJVP5H667/02/16-18

https://photos.app.goo.gl/a6dtXYWScdbEJwKK767/02/19-22

https://photos.app.goo.gl/PZwxrGjBUoMxLfk8967/02/23-25

https://photos.app.goo.gl/LbsCARbnkTNs5LeA967/02/26-29

https://photos.app.goo.gl/6eh1vN39YNvRRKXp6


................................................................


67/02/11-18 (คอร์ส9วัน)

https://photos.app.goo.gl/ai4PprGuYnJQbsU1767/02/18 (ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์)

https://photos.app.goo.gl/Zmxsxv2G7gwasz4S867/02/15-22 (สำนักฯสาขา ดอยเวียงโขง เชียงราย)

https://photos.app.goo.gl/noArTdhK722DB9fZ767/02/21-27 (สำนักฯสวนธรรมพุทธรักษา อ่างทอง)

https://photos.app.goo.gl/WzzLMuePV7SPKVSL9อัลบั้มฯ เดือนธันวาคม 66

อัลบั้มฯ เดือนพฤศจิกายน 66

66/11/03-05

https://photos.app.goo.gl/7U1ksVV3JPbFZSZq6


66/11/06-09

https://photos.app.goo.gl/aGRtToCmcEqnh8vA7


66/11/06-12 (สำนักภูผาผึ้ง)

https://photos.app.goo.gl/ZEBRmm1SewdBVwMQ6


66/11/10-12

https://photos.app.goo.gl/jEGrHijDqo9mnink9


66/11/11-19(คอร์ส9วัน)

https://photos.app.goo.gl/25No92p3FdYqT6rn8


66/11/13-16

https://photos.app.goo.gl/HnrBBkpCevfVfETu6


66/11/17-19

https://photos.app.goo.gl/zQ2uVodCLJkWVAEf6


66/11/20-23

https://photos.app.goo.gl/f1LzrDKot1pQRGMf7


66/11/21-26(สาขาวัดทุ่งหินเทิน)

https://photos.app.goo.gl/dyqSsdn7fKVg3FBVA


66/11/24-26

https://photos.app.goo.gl/78aswcCCXehQVEJd7


66/11/24-28 (สถาบันคชบาล ลำปาง)

https://photos.app.goo.gl/7L5uJh6YrDf5TWsk8


66/11/26-30 ( พุทธอุทยานภาวนาฯ พะเยา)

https://photos.app.goo.gl/BrumqPCs1X6JrQ2N6


66/11/27-30

https://photos.app.goo.gl/enGR6ckQwhMrimNy

อัลบั้มฯ เดือนเมษายน 65