อัลบั้มรูปคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน

อัลบั้มฯ เดือนเมษายน 65

อัลบั้มฯ เดือนพฤษภาคม66

66/05/01-04

https://photos.app.goo.gl/pnfc2zyMCH8dJUL2A


66/05/05-07

https://photos.app.goo.gl/4DMWKm5q4vFifsY86


66/05/08-11

https://photos.app.goo.gl/KW2cqD2ZWywkJotEA


66/05/12-14

https://photos.app.goo.gl/LbB8jooEdoMmJQCy6


66/05/13-21 (คอร์ส 9วัน)

https://photos.app.goo.gl/RtfGPiUcg1h3ioSC9


66/05/15-18

https://photos.app.goo.gl/EBTVW569FNZauVudA


66/05/19-21

https://photos.app.goo.gl/eB9NaVcZmRQwdAmZA66/05/22-25

https://photos.app.goo.gl/FZg52XLqZDchyBg67


66/05/26-28

https://photos.app.goo.gl/jgynSioC453WtdVT9


66/05/29-(01)

https://photos.app.goo.gl/5bKC9x3BjgDckAgRA