ท่านที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าปฏิบัติธรรมในคอร์สกรรมฐานต่างๆ ของสถาบันวิปัสสนาวิชาลัย วัดมเหยงคณ์ จะได้พบเห็นบุคคลผู้เสียสละจำนวนหนึ่ง คือ"ธรรมอาสา" ( และ"พี่เลี้ยง")  ที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติฯ ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียน จัดสถานที่  ทำความสะอาด ดูแลยามเจ็บป่วย ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นคอร์ส   เพื่อให้การปฏิบัติธรรมของท่านทำได้โดยสะดวก โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

ในปัจจุบัน สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ มี "ธรรมอาสา" ( และ"พี่เลี้ยง")  ซึ่งหมุนเวียนกันมาช่วยงานจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากคอร์สกรรมฐานมีจำนวนมากขึ้น และผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติฯมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บุคคลากรที่มีอยู่มีจำนวนไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

     ทางสถาบันฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวัดเมหยงคณ์ไปแล้ว ร่วมเป็น"ธรรมอาสา"  ช่วยงานพระพุทธศาสนากันต่อไป

ธรรมอาสา ต้องทำอะไรบ้าง

  "ธรรมอาสา" จะต้องมาช่วยงานในคอร์สตั้งแต่วันก่อนเริ่มคอร์สหนึ่งวัน จนเสร็จสิ้นคอร์ส ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคอร์ส 3 วัน, 9 วันและคอร์สหน่วยงานต่างๆ  โดยจะต้องช่วยงาน "พี่เลี้ยง" ดังต่อไปนี้

ทางสถาบันฯจะมีการนัดหมายธรรมอาสาจัดตารางวันปฏิบัติหน้าที่ให้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเป็นเดือนละครั้ง  หรือ 2 เดือนต่อครั้ง ตามแต่ท่านสะดวก

                      

คุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะสมัครธรรมอาสา

หรือ กรรมฐานคอร์ส 9 วันอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่วัดมเหยงคณ์

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ จะต้องได้เข้ารับการอบรมครึ่งวัน ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง (อบรมโดยแผนกพัฒนาบุคคลากร สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย) ก่อนเริ่มได้รับมอบหมายงาน

*** "ธรรมอาสา"ที่มาช่วยงานประจำ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี อาจจะได้รับการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มและสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย เพื่อเป็น "พี่เลี้ยง"  ซึ่งจะเป็นผู้ที่มอบหมายงานและควบคุมดูแลการทำงานของ"ธรรมอาสา" ต่อไป

ท่านที่สนใจ สามารถ add line "สมัครธรรมอาสา" ตามลิงค์ข้างล่างนี้ได้ 

ซึ่งเมื่อมีการประกาศวันอบรมแต่ละรอบและท่านพร้อม จะสามารถกรอกใบสมัครได้ต่อไป 

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 

พี่เลี้ยงอ้อย โทร.  0818206981

พี่เลี้ยงเจี๊ยบ โทร.  0949895299